Уреди и Принадлежности за строителството

Колело Stabilit

Ø340 мм, присъединителен отвор 75 мм

29,- лв.
Строителна ръчна количка

85 л, поцинкована

69,- лв.