Уреди и Принадлежности за строителството

Строителна ръчна количка

85 л, поцинкована

69,- лв.