Защита на личните данни

Доставчикът уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни.

 

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Доставчика при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.

 

Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, доброволно предоставените при попълване на регистрационна форма Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта да се събират, съхраняват, обработват и използват за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, а в случаите на онлайн покупка на кредит - във връзка и с кандидатстването за отпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит, при необходимост от помощ от служител на Сайта както и за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за рекламата на стоки и услуги предлагани в търговски център BAUHAUS. Данните могат да се предоставят на дружества извършващи куриерски услуги, банки и други.

 

Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни и копия от лични документи да бъдат предоставяни от Доставчика на трети лица - кредитори, когато това е необходимо и е във връзка с избран от потребителя начин на плащане "На изплащане, с кредит”.

 

Доставчикът гарантира на своите Потребители спазването на законните изисквания относно предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни.

 

Доставчикът  изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица, които възнамеряват да ги използват единствено за рекламни и промоционални цели.

 

Доставчикът си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, административен акт или за да се спазят настоящите условия.

 

Задължение на Потребителя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от Сайта потребителско име и парола. Всяка направена чрез Сайта поръчка ще бъде считана от страна на Доставчика за редовна и обвързваща Потребителя по смисъла на чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, ако при направата ѝ са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице.

Най-купувани продукти

Върнете до горе