Монтиране на луни за осветление

Халогенните и LED луни са идеални за вграждане в окачени тавани или облицовка с панели и способстват за приятното осветление на помещението. Освен това, ако са подвижни, те могат целенасочено да осветяват отделни предмети в стаята или картини на стената и да повлияят значително на атмосферата в дома. Преди да пристъпите към вграждането на луните, обмислете добре тяхното разпределение. Най-добре изглеждат равномерно разположените.

В конкретния случай мазето е изцяло санирано и неугледният таван от бетон е облицован с панели. Под панелите е скрита електрическата инсталация за халогенните луни. Алуминиевият корпус на осветителното тяло е неръждаем и подходящ за помещения с висока влажност.

 

 

1. Изграждане на скара за панелен таван

 

Първо решете как ще е разположена скарата и отбележете това с маркировъчен шнур на бетонния таван. След това отбележете мястото на напречните летви.

Завийте летвите директно за бетонния таван с анкерни дюбели. Напречните летви се завиват с винтове за дърво на вече поставените летви.

 

Внимание: Проверявайте положението на летвите с нивелир. Цялата скара трябва да е разположена хоризонтално и не трябва да се допира до стените.

 

 

2. Монтиране на панелите

 

 

Заковете скоби за панелите на летвите откъм стената.

 

 

След като сте заковали всички скоби на правилното място, поставете първия панел. Може да се наложи да зачукате (с чук и парче дърво), докато панела влезе хубаво в скобата.

 

 

Поставете в улея на панела от отсрещната страна друга скоба и я заковете за летвата. По този начин монтирайте останалите елементи на тавана. Избягвайте фугите на кръст!

 

Внимание! За поставянето на скобите между панелите може да използвате такер.

 

 

 

3. Вграждане на луните

 

 

Внимание ток! При работа с електричество сигурността е на първо място. Само докосването на кабел с електричество може да доведе до живото-застрашаващ токов удар! За да предотвратите злополуките с ток, спазвайте следните правила за сигурност.

 

 • Изключване: Преди да започнете, изключете тока (изключете кръга, където работите или централния бушон)

 • Подсигурете се против включване: Погрижете се, някой да не включи тока докато работите! Залепете изключения бушон с изолационна лента, за да не бъде включен по грешка!

 • Проверете липсата на ток: Проверете с двуполюсен измерителен уред, дали има електричество в мрежата. Еднополюсните уреди, като фазомери ( с формата на отвертка) не са достатъчно надеждни.

 

 

По време на монтажа на панелите трябва да се погрижите същевременно за прекарването на кабелите и за вграждането на луните: Издърпвайте кабелните щрангове до отворите за луните. Така, след поставяне на целия панелен таван, може без проблеми да включите трансформатора. С щекери към него се свързват кабелите за отделните луни.

 

Внимание: Дупките за луните с правят с корона за пробиване.

 

Извадете кабелите за отделните луни изпод панелите през съответния отвор и ги свържете с тях отдолу. Натиснете перата за закрепване на луната навътре и я поставете в отвора. След това поставете халогенната крушка директно в адаптора за ток и я натиснете обратно в корпуса, докато щракне.

 

 

Изолиране на тавана

 

Ако помещението, където поставяте окачения таван с вградени луни , не се отоплява (примерно килер), трябва да направите допълнителна изолация. Поставете еластичен изолационен материал между летвите на скарата за окачване на панелите. Между изолацията и панелите поставете допълнителна мембрана против изпарения.

 

 


Инструменти и материали:

 

 • Винтоверт
 • Бормашина с корона за пробиване
 • Електрически такер
 • Сет с луни вкл. Крушки, корпус и трансформатор
 • Чук
 • Ръчен циркуляр с шина-водач
 • Летви за скарата според нуждите, материал за закрепване (дюбели и винтове за дърво)
 • Панели със скоби за монтаж
 • Трупче за зачукване
 • Маркировъчен шнур
 • Нивелир
 • Сгъваем метър

 

Във всяка конкретна ситуация възможностите за монтаж може да са ограничени или трябва да се изберат индивидуално. Възможен вариант за закрепване на летвите за скарата на бетонния таван може да са метални дюбели за 6 мм винтове.